Česko není transparentní v platech žen a mužů. Máme co zlepšovat, míní Válková

před 2 týdny aktualne.cz aktualne.cz

Česko není transparentní v platech žen a mužů. Máme co zlepšovat, míní Válková

Evropská sociální charta je mezinárodní úmluva o sociálních a hospodářských právech. Československo ji podepsalo v květnu 1992, závazky pak převzalo Česko. Na plnění dohlíží Evropský výbor pro sociální práva. Tvoří ho 15 členů. Volí je výbor ministrů Rady Evropy na šest let.

Na propast v odměňování žen a mužů a nízký podíl žen na rozhodování v Česku si stěžovala v srpnu 2016 organizace University Women of Europe. Výbor výsledek řízení zveřejnil oficiálně dnes. Jednomyslně rozhodl, že ČR porušila ustanovení charty, "neboť není zajištěna transparentnost odměňování a v praxi není umožněno srovnávání pracovních míst". Výbor sice uznává, že česká vláda nějaké kroky podnikla, měřitelný pokrok ale nenastal.

Ženy v Česku vydělávají o pětinu méně

Ženy v Česku vydělávají dlouhodobě v průměru o pětinu méně. Důvodem je hlavně to, že pracují v méně placených oborech a na nižších postech. Dopad na částku má i mateřství. Nižší výdělek pobírá podle průzkumů ale řada žen i v případě, že dělají stejnou práci jako jejich mužští kolegové.

"Lidé mají právo vědět, jaká je průměrná mzda na jejich pozici, a že zaměstnavatelé by je neměli nutit o své mzdě mlčet," míní Válková. Podle ní je "velmi smutné", že ženy vydělávají v roce 2020 výrazně méně než muži. Nerovnost v odměňování by měly víc kontrolovat inspektoráty práce, uvedla zmocněnkyně.

Podle výboru Česko nezajistilo dostatečný pokrok ani ve vyváženém zastoupení žen na rozhodování ve firmách. Evropský výbor pro sociální práva uvedl, že ženy tvořily v roce 2016 v Česku 10,1 procenta vedení největších firem a v EU v průměru 23,3 procenta. V roce 2019 to bylo v ČR asi 18,5 procenta a v EU průměrně 27,8 procenta. Výbor píše, že vláda před lety sice stanovila cíl, aby v rozhodovacích pozicích v soukromém sektoru i veřejné sféře bylo 40 procent žen, závazný právní předpis ale nepřijala.

Podle Válkové existuje "řada způsobů" jak vyšší zastoupení žen ve vedení podpořit. Loni začal platit nominační zákon, který upravuje nominace do státních či polostátních společností. "Do něj by bylo třeba doplnit ustanovení zavazující ministerstva k předkládání z hlediska zastoupení žen spravedlivějších nominací," uvedla Válková. Dodala, že se dokončuje nová vládní strategie rovnosti žen a mužů. Kabinet by návrh dokumentu měl dostat na podzim.